top of page

Utbetalning av självrisk

Om olyckan skulle vara framme står vi för självrisken när du tecknar vårt skydd. Begär utbetalning genom att fylla i uppgifterna som efterfrågas i formuläret nedan.
Modern Office

Begär utbetalning av din självrisk

Så här gör du:

Självriskutbetalning sker i samband med att en olycka inträffat när att du utfört eller anlitat någon för ett uppdrag. Tänk på ditt skydd bara gäller för dig och att du endast kan ansöka om utbetalning av din egen självrisk. Motparten har tecknat ett eget skydd, då båda parter ska ha tecknat skyddet var och en för sig.

1. Om olyckan skulle vara framme anmäler du skadan till det försäkringsbolag som du har tecknat din hemförsäkring hos.

2. När din skada godkänts kontaktar du oss.

3. Du bifogar ditt försäkringsbeslut gällande anmäld skada och eventuell polisrapport om sådan finns tillgänglig.

4. Vi går igenom inskickat material och betalar ut självrisken. OBS! Skyddet är en obligatorisk för båda den som tar uppdrag hos oss och för den som utför uppdrag,

5. Du uppger vilket konto och vilken bank pengarna ska betalas till.

6. Inom 30 dagar betalas självrisken ut (oftast går det betydligt snabbare).

 7. Skyddet gäller för dom parter som tecknar det. (”Du”) som beställer uppdraget hos Excellent Delivery och du som utför uppdraget. Skyddet gäller endast under förutsättning att du följer Excellent Deliverys regler och Allmänna villkor. 

8. Skyddet gäller för skada som inträffar under den tid uppdraget pågår och på den bestämda platsen och tiden som är angivet i samband med beställningen. Försäkringen upphör direkt i samband med att uppdraget är avslutas. Detta oavsett om uppdraget utförts tillfredställande eller ej. Försäkringen gäller dock som längst i 24 timmar från dess att uppdraget inleddes även om utförande varar under längre tid än så..

9. Självriskelimineringen täcker för skada, stöld eller förlust som inträffar i samband med att ett uppdrag utförs inom Sveriges gränser.

10. Du kan endast få ersättning för din avdragna självrisk om du har en ordinarie försäkring som täcker skadan på egendomen, exempelvis en hem- eller företagsförsäkring. Du kan få ersättning med självriskeliminering om din egendom blir skadad, stulen eller går förlorad.

10. Om du inte kan få ersättning av din ordinarie försäkring kommer vi dessvärre inte kunna ersätta din självrisk.

11. Vid stöld har vi rätt att avvakta 30 dagar innan ersättning kan lämnas för att både du och polisen ska ha tid att eftersöka egendomen.

12. Självriskelimineringen omfattar inte följande egendom, inklusive tillbehör eller delar till sådan egendom • Flygfarkoster • Motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, terrängsläp eller efterfordon • Motorbåt och segelbåt • Vapen eller delar till vapen • Smycken, äkta pärlor, ädelstenar och klockor • Redan skadat gods • Levande djur • Tobak eller alkohol • Mynt och sedlar (här avses även samlarmynt- och sedlar) • Värdehandlingar, till exempel biljetter, presentkort med mera • Antikviteter. Repor, slitage och långtidspåverkan Ersättning lämnas inte för skada som består i eller är följd av • åldersförändring • färg-eller formändring • skavning • slitage • mögel • beläggning • bristande underhåll • annan skada som inte påverkar egendomens funktion såsom ytliga repor och bucklor. Skada på emballage Försäkringen omfattar inte skada på egendomens transportemballage.

13. Aktsamhetskrav: Du ska, så långt det är möjligt, förhindra att skada kan ske. Du ska se till att egendomen paketeras och skyddas på sådant sätt att risk för skada är minimal under transport. Om aktsamhetskraven inte följs kan självriskeliminering vid skada helt utebli.

14. Skada ska anmälas från det att du fått ett försäkringsbeslut om skadan. 

Ansök om utbetalning av självrisk i samband med skada
Bilder innan & efter slutfört arbete
Konversation mellan dig och motparten

Vi återkopplar så snart vi har granskat ditt ärende. Tack för ditt tålamod! 

bottom of page